Integritetspolicy

Ensamkommandes Förbund Stockholm

Personuppgiftsansvarig
Ensamkommandes Förbund Stockholm (EFS) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

 

Våra kontaktuppgifter är:
Ensamkommandes Förbund Stockholm, org nr 802494-7460 

Adress: Magnus Ladulåsgatan 3, 118 65 Stockholm

 

Kontaktperson: 
Forozan Mozaffari – Ordförande 
info-stockholm@ensamkommandesforbund.se
079-023 47 31 

EFS använder de personuppgifter som du har lämnat om dig själv för att inför våra aktiviteter komma i kontakt med dig. Dina uppgifter samlas också in när du blir medlem hos Ensamkommandes Förbund Stockholm, så att vi kan administrera våra nyhetsbrev och uppdatera dig om våra verksamheter. I projektet Hopp med Jobb samlar vi in namn, kön, personnummer, telefonnummer, mejladress, bostadsort, utbildning, CV och personligt brev.  Detta sker i syfte att hjälpa dig som medverkar i projektet att finna en lämplig anställning. 

 

EFS använder dina personuppgifter i följande syfte: 
Vi kan komma att bjuda in dig till EFS aktiviteter och/eller ge dig erbjudanden.

Efter att du deltagit vid en av EFS aktiviteter kan vi komma att kontakta dig för att fråga om din upplevelse av aktiviteten.

Dina personuppgifter kan delas med andra aktörer om så krävs för att EFS ska kvalificera sig för stöd och/eller bidrag. Detta kan gälla offentliga organ eller privata företag som sponsrar EFS verksamheter. Dessa andra aktörer har inte tillåtelse att använda dina personuppgifter till marknadsföring eller för något annat syfte än att undersöka att vår verksamhet når upp till bidragsgivarnas krav.

Informationen används för att besvara frågor, driva och/eller förbättra vår webbplats samt verksamheter.

Utöver ovanstående måste EFS lämna vidare dina uppgifter om det framgår av svensk lag att vi är skyldiga att göra det. 

 

Samtycke
För att kunna tillhandahålla tjänster behöver vi ditt samtycke för att behandla personuppgifter om dig såsom namn, ålder, telefonnummer, mejladress, kön, bostadsort, personnummer och bilder. 

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info-stockholm@ensamkommandesforbund.se. Ett återkallande av samtycket påverkar inte behandlingen av dina personuppgifter innan dess att samtycket återkallas.

 

Dina rättigheter
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig, ett s.k. registerutdrag, eller för att begära rättelse eller begränsning av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format till en annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. Du har även rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Du har också rätt att framställa klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om detta hittar du här. https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/

Dina personuppgifter överförs inte till tredje land (det vill säga land utanför EU/EES).

 

Lagring av personuppgifter
Om du är medlem och väljer att avsluta ditt medlemskap tas dina uppgifter bort inom en (1) månad. Om du medverkat i projektet Hopp med Jobb, tas dina uppgifter bort efter att projektet är avslutat i april år 2023. Om du ej anger korrekta och/eller fullständiga uppgifter tas dina uppgifter bort efter tre (3) månader om du inte angett nya uppgifter.