ENSAMKOMMANDES FÖRBUND

STOCKHOLM

Verksamheter

Språkcafé på engelska

- för att stärka språkkunskap och självkänsla bland unga som är nya i Sverige.

Vårt mål med det engelska språkcaféet är att stötta unga som är nya i Sverige med möjligheter att lära sig och utveckla sina språkkunskaper i engelska. Genom våra volontärer skapar vi även möten mellan unga som är nya i Sverige och etablerade svenskar och bidrar därigenom till ökat nätverkande och integration. 

Vid varje träff har vi olika teman som diskuteras, allt från klimatförändringar och kärlek till integration. Det engelska språkcaféet handlar om mer än bara en föreningsaktivitet, det handlar om gemenskap, kärlek och omtanke. I slutet av dagen får alla alltid något med sig – inte minst ett leende och ett gott minne. 

 

Läxhjälp

- för att stötta ungdomar till att klara av sina studier

Vi ordnar läxhjälp där du kan komma och få hjälp med dina studier. Läxhjälpen är till för att hjälpa ungdomar till att klara gymnasieskolan och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Vill du har hjälp med din läxor hör av dig till oss så berättar vi mer. 

Tjejgrupp

- en mötesplats för trygghet, stöd och gemenskap

Det här är gruppen för dig som är mellan 15-25 år, identifierar dig som tjej och nyligen kommit till Sverige eller bott här i några år. 

Tillsammans underlättar vi etablering i det svenska samhället genom att erbjuda återkommande läxhjälp, roliga fritidsaktiviteter som till exempel bio och badminton samt intressanta föreläsningar. Genom våra volontärer skapar vi även möten mellan unga som är nya i Sverige och etablerade svenskar och bidrar därigenom till ökat nätverkande och integration. 

Tjejgruppen drivs i samarbete med Tidningen Chef med medel från Stadsbudskåren. 

Vi är måna om att verksamheten ska vara en mötesplats för unga tjejer där trygghet, stöd och gemenskap är utgångspunkten i alla våra aktiviteter.

Kontakt: tjejgruppen@efstockholm.se 

Fritidsaktiviteter och högtidsfiranden

Tillsammans med våra volontärer och medlemmar skapar vi roliga aktiviteter för att skapa sammanhang och gemenskap bland våra medlemmar. Vi har bland annat arrangerat aktiviteter som gokart, paintball, biljard och klättring samt anordnat olika högtidsfiranden som Eid, Nawrouz och Halloween. 

Tjejgrupp

- en mötesplats för trygghet, stöd och gemenskap

Det här är gruppen för dig som är mellan 15-25 år, identifierar dig som tjej och nyligen kommit till Sverige eller bott här i några år. 

Tillsammans underlättar vi etablering i det svenska samhället genom att erbjuda återkommande läxhjälp, roliga fritidsaktiviteter som till exempel bio och badminton samt intressanta föreläsningar. Genom våra volontärer skapar vi även möten mellan unga som är nya i Sverige och etablerade svenskar och bidrar därigenom till ökat nätverkande och integration. 

Tjejgruppen drivs i samarbete med Tidningen Chef med medel från Stadsbudskåren. 

Vi är måna om att verksamheten ska vara en mötesplats för unga tjejer där trygghet, stöd och gemenskap är utgångspunkten i alla våra aktiviteter.

 

Projekt

Hopp med Jobb

Ensamkommandes Förbund Stockholm driver med stöd från Allmänna Arvsfonden projektet Hopp med Jobb som syftar till att stödja nyanlända ungdomar till ökad etablering på den svenska arbetsmarknaden. Projektet pågår mellan år 2020 och 2023 och har som huvudmål att få in fler nyanlända ungdomar i åldrarna 17–23 i arbete och praktik.

Tillsammans med dig som är ungdom genomför vi öppna föreläsningar, gruppaktiviteter och erbjuder individuella samtal och coachning inför samt under ditt arbetssökande. Vi finns även kvar som stöd under en eventuell anställning.

Till dig som är arbetsgivare eller rekryterare erbjuder vi frukostseminarium, rekryteringsträffar och matchning samt stöd inför, under och efter er rekrytering. Vi förmedlar kompetent personal och matchar rätt ungdom för just din arbetsplats.

 

Hållbar Framtid

Hållbar Framtid är ett samarbetsprojekt tillsammans med Ung i Centrum som är en del av Stockholms Stad där vi erbjuder arbetsmarknadsinriktade aktiviteter som inspirationsträffar, CV-workshops och nätverksträffar till unga mellan 16 och 24 år som är nya i Sverige.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen och har som huvudmål att erbjuda gruppbaserat stöd i att fullfölja sina studier och förenkla etablering på arbetsmarknaden för unga som är nya i Sverige.

Kontaktuppgifter

Är du ungdom och vill veta mer om hur du kan få stöd i ditt arbetssökande?

Kontakta:
Benjamin Fayzi
Processledare – Hopp med Jobb
benjamin.fayzi@efstockholm.se

Joanna Ågren
Processledare och projektledare – Hopp med jobb
joanna.agren@efstockholm.se

Lisa Sjöström
Processledare – Hopp med jobb
lisa.sjostrom@efstockholm.se

 
Är du arbetsgivare eller del i en organisation som vill veta mer om hur vi kan samverka?
 
Kontakta:
Pia Hall
Projektledare – Hopp med jobb
pia.hall@efstockholm.se 
070-358 56 65 

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om Hållbar Framtid?

Kontakta:
Alvar Svensson
Biträdande Enhetschef – Ung i Centrum
alvar.svensson@stockholm.se

Samarbeten

Medlemskap

Vi välkomnar och uppmuntrar alla unga som är nya i Sverige till att bli medlemmar i Ensamkommandes Förbund Stockholm. Som medlem hjälper du oss att få en starkare röst i samhället och fler medlemmar ger oss större möjligheter att söka bidrag och kunna göra mer för unga som är nya i Sverige. Alla intäkter till Förbundet är ytterst viktiga för vår verksamhet.

Om oss

Ensamkommandes Förbund Stockholm (EFS) är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell ungdomsorganisation som grundades år 2015. Vi är en medlemsstyrd förening där våra medlemmar och styrelsen består av unga mellan 12 och 26 år som är nya i Sverige. Tillsammans engagerar vi oss för ett öppet och inkluderande samhälle där unga som är nya i Sverige har lika rättigheter och möjligheter som andra barn och unga.

Vårt mål är att främja barn och ungas etablering i samhället genom att erbjuda trygghet och gemenskap genom mötesplatser och fritidsaktiviteter. Vi arbetar aktivt med att bredda ungas nätverk i Sverige för att främja integration i det svenska samhället.

Kontakta oss

info@efstockholm.se

+46 73 600 00 00